ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
SOUKUP & PARTNERS

Naše advokátní kancelář se specializuje na komplexní i specializované právní poradenství poskytované pro korporátní klienty i jednotlivce, kdy se s osobním přístupem postaráme o všechny záležitosti našich klientů ze všech právních oborů podle potřeb každého klienta.

Vždy se snažíme, aby byl mezi námi a našimi klienty navázán profesionální vztah, jehož základem bude poskytování vysoce kvalitních služeb a vzájemné důvěře a dlouhodobé spolupráce.

Konzultace

O nás

icon

Advokátní kancelář Soukup & Partners poskytuje právní pomoc téměř 50 let. Po celou dobu je naší advokátní kanceláří zajišťována právní pomoc ve věcech trestních, občanských, správních a dalších oborech. Vždy jsme se soustředili na základní cíl při poskytování právních služeb, a to spokojenost našeho klienta. Jsme přesvědčeni, že každý problém má řešení, když vyvíjíme maximální snahu o nalezení toho nejvhodnějšího řešení, které je ku prospěchu klienta. Základními premisami pro naši práci jsou osobní přístup ke každému klientovi, vstřícnost, loajalita a efektivnost.

Při poskytování právních služeb pravidelně spolupracujeme s odborníky z řad advokátů, daňových poradců, právních specialistů, notářů a akademiků.Poskytujeme také službu rodinného právníka s odkazem na rodinné právníky z 1. republiky, kdy se s osobním přístupem staráme o všechny osobní záležitosti dané rodiny včetně správy jejich obchodních aktivit.

icon
95%

Úspěšných případů

Ověřování podpisu 24/7

Jediná služba ověřování podpisů v České republice, která je dostupná dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu.

Zobrazit Více

Dohoda o vině a trestu

Jsme moderní advokátní kancelář zaměřená na poskytování právního poradenství právnickým i fyzickým osobám.

Zobrazit Více

Právní specializace

icon

Jsme moderní advokátní kancelář zaměřená na poskytování právního poradenství právnickým i fyzickým osobám.

Trestní právo

Jednou z našich základních specializacích je poskytování právní pomoci klientům ve věcech trestních, když poskytujeme specializované právní služby zejména z oboru trestního práva při obhajobě klientů, a to již od fáze prověřování a vyšetřování až po řízení před soudem.

icon

Smluvní vztahy

Jelikož jsme přesvědčeni, že správně sepsaná smlouva je základ každých vztahů, vytváříme našim klientům dle jejich potřeby a požadavků smlouvy všech druhů, a to od základních smluv po těch složitějších.

icon

Konverze dokumentu

Poskytujeme službu i konverze dokumentů, jejichž vyhotovení námi má úřední povahu.

icon

Dědictví

V rámci dědického řízení rovněž zastupujeme a poskytujeme právní poradenství.

icon

Rodinné právo

Poskytujeme komplexní právní poradenství v oblasti manželského majetkového práva. Dále mezi nejčastější poskytované právní služby v rámci rodinného práva patří příprava návrhu na rozvod manželství, zastupování před soudy v řízení o rozvodu, v řízení o úpravě poměrů dětí, a rovněž tak i v řízení o určení otcovství či při osvojení dítěte.

icon

Apostila a superlegalizace

Jednou z našich výsadních specializacích, jejíž jedinečností se vyznačujeme, vzhledem k našim zkušenostem v tomto oboru, je poskytování právních služeb spojených s legalizací dokumentů pro jejich užití v zahraničích s úřední povahou.

icon

Spoluvlastnictví a další právní vztahy spojené s nemovitostmi

S přibývajícím problémem v souvislosti se spoluvlastnictvím více osob jedné nemovitosti poskytujeme kompletní právní poradenství v oblasti zrušení a vypořádání spoluvlastnictví včetně všech s tím spojených nároků, zejména na vydání bezdůvodné obohacení v souvislosti s užíváním nemovitosti jedním spoluvlastníkem a další.

icon
icon

Kontakt

icon