Ověřování listin a podpisů nonstop

Jsme jedinou službou ověřování podpisů v České republice, která je dostupná dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu. Jsme Vám neustále k dispozici, přičemž kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailové adresy, telefonního čísla, nebo kontaktního formuláře níže.

Ať už se rozhodnete nás kontaktovat jakýmkoliv způsobem, garantujeme Vám odpověď do 30 minut po zadání Vaší poptávky.Naší předností je především flexibilita, dostupnost a maximální vstřícnost k našim zákazníkům.

Co je to ověřený podpis

icon

Úředně ověřený podpis je podpis, jehož pravost je ověřena orgánem veřejné moci, nebo osobou k tomu zákonem zmocněnou.

Tento proces se často nazývá jako tzv. „legalizace“. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině, ani jejich soulad s právními předpisy, nýbrž se pouze ověří pravost podpisu dané osoby.

icon

Krok č. 1

Nejprve nám předložíte listinu a doklad a my zkontrolujeme, zda je vše v pořádku.

icon

Krok č. 2

Následně Vaše údaje spolu s názvem listiny zapíšeme do ověřovací knihy a Vy podepíšete listinu i příslušný řádek v ověřovací knize.

icon

Krok č. 3

Poté Vám vytiskneme ověřovací doložku, kterou připojíme k listině, a je hotovo.

Kdy a kde můžeme ověření provést

Ověření podpisu jsme schopni zajistit po předchozí dohodě v kteroukoliv denní i noční dobu. Ověření podpisu můžeme udělat buď u nás v advokátní kanceláři na adrese Pařížská 5, 110 00 Praha 1, anebo kdekoliv jinde na území České republiky.Můžeme se domluvit na ověření podpisu u vás doma, ve vaší kanceláři, v kavárně, nebo na jakémkoliv jiném místě, které Vám bude vyhovovat.

Na jakých listinách lze ověřit podpis

icon

Váš podpis můžeme ověřit na jakékoliv listině, pokud si ověření daného podpisu budete přát. Nejčastěji ověřujeme podpis na těch listinách, u kterých to vyžaduje zákon.

Smlouvy o převodu podílu ve společnosti s ručením omezeným některé plné moci

Kupní či darovací smlouvy na nemovitost

Dohody manželů o majetkových poměrech

Návrhy na vklad do veřejného rejstříku

Na jakých listinách nelze ověřit podpis

icon

Podpis naopak nemůžeme v případě níže uvedených

Na listině, která neobsahuje žádný text

Váš podpis nemůžeme ověřit také v případě, že nepředložíte platný doklad totožnosti

Nemůžeme ověřit podpis, který je psán jinými písmeny než písmeny latinské abecedy

Kdo ověřování provádí

Ověření pravosti podpisu u nás provádí vždy advokát nebo advokátní koncipient, kteří jsou k úřednímu ověřování podpisů zmocněni podle § 25a zákona č. 85/1996, o advokacii.

Jak lze ověřování objednat

Objednat ověření podpisu můžete buď skrze kontaktní formulář níže, anebo nás kontaktuje přímo e-mailem na adresu info@legalsoukup.cz, anebo telefonicky na čísle +420 603 22 89 22

Ceník ověřování

Ověřování podpisu v kanceláři:

08:00 – 18:00 / 242 Kč

Ověřování podpisu mimo kancelář na území Prahy:

08:00 – 18:00 / 605 Kč

18:00 – 22:00 / 1210 Kč

22:00 – 08:00 / 242 Kč

Ověřování podpisu o víkendu vč. státních svátků:

10:00 – 18:00 / 1210 Kč

18:00 – 22:00 / 2420 Kč

Ověřování podpisu mimo území Prahy:

15 Kč / km nebo dle dohody

Ověření podpisu na listině v cizím jazyce:

1210 Kč

Ověřování podpisu v zahraničí:

08:00 – 18:00 / 242 Kč

Ověřování podpisu mimo kancelář na území Prahy:

08:00 – 18:00 / 605 Kč

18:00 – 22:00 / 1210 Kč

22:00 – 08:00 / 242 Kč

Ověřování podpisu o víkendu vč. státních svátků:

10:00 – 18:00 / 1210 Kč

18:00 – 22:00 / 2420 Kč

Ověřování podpisu mimo území Prahy:

15 Kč / km nebo dle dohody

Ověření podpisu na listině v cizím jazyce:

1210 Kč

Uvedené ceny jsou vč. DPH

Chci ověřit podpis
icon

Kontakt

icon

    icon

    Zájem o ověření